ΕΝΏΝΩ

Εργαστείτε μαζί μας

Βασικές απαιτήσεις: Αποφασιστικότητα, φιλοδοξία, διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη γνώση του ψηφιακού κόσμου.

Υποβολή του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ σας